• izrada raznih osovina
  • izrada čeličnih i aluminijskih remenica
  • uslužno tokarenje, glodanje i bušenje
  • obrada metala na ekscentar prešama

Strojna obrada metala